Giới thiệu du lịch Nghệ An tại Hội nghị trù bị lần thứ 21 các tỉnh 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12.
Cập nhật: 9/11/2017

Nghệ An tổ chức Hội nghị trù bị lần thứ 21 các tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 để  chuẩn bị  các nội dung  cho hội nghị chính thức vào tháng 1/2018 tại Noọng Khai, Thái Lan.

Sáng 9/11 tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ  tổ chức Hội nghị trù bị lần thứ 21 các tỉnh 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12. Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ các tỉnh Bưng Kàn, Nakhon Phanom, Nọong Khai (Thái Lan); Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào) và Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An (Việt Nam). Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị trù bị lần này đã tập trung thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện các cam kết tại Hội nghị cấp cao lần thứ 20 về thương mại, văn hoá, thể thao, du lịch, giáo dục và giao thông vận tải, đồng thời nêu lên những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của Hiệp hội 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan - Lào - Việt Nam sử dụng đường 8 và đường 12 (APOTC) và của từng tỉnh thành viên, từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu hướng đến việc hợp tác ngày càng sâu rộng và bền vững.

Tại  Hội nghị trù bị , Sở Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An trưng bày tài liệu quản bá, giới thiệu về du lịch Nghệ An. Các ấn phẩm, vật phẩm du lịch có nội dung phong phú, hình thức đẹp đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các đại biểu đến từ các tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan.

Chiều nay (9/11), sau khi tham gia chương trình tham quan tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Châu, các đoàn đại biểu sẽ dự Lễ ký kết Biên bản Hội nghị trù bị lần thứ 21.

Dự kiến, hội nghị cấp cao lần thứ XXI  9 tỉnh 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 21 /01 /2018  tại tỉnh Nọong Khai, Thái Lan.

Dương Thủy - TTTTXTDL