Tháng 8 doanh thu từ các dịch vụ trong cơ sở lưu trú tăng 58,1% so với cùng kỳ năm 2016
Cập nhật: 25/8/2017

Mặc dù đã bước sang tháng 8 nhưng nhiều điểm tham quan du lịch trong tỉnh vẫn thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế

Mặc dù đã bước sang tháng 8 nhưng các hoạt  động du lịch trên địa bàn vẫn diễn ra khá sôi nổi, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng biển. Nhờ có nhiều ngày nắng nóng kéo dài hơn các năm trước, trên địa bàn có một số sự kiện lớn diễn ra như: Sao Mai điểm hẹn, Giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXVI năm 2017 … vì vậy lượng khách tham quan, du lịch tại Nghệ An tăng trưởng khá so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều điểm tham quan du lịch như khu di tích Kim Liên, Truông Bồn, đảo chè Cầu Cau (Thanh Chương) cũng thu hút đông đảo khách trong nước, quốc tế.

Dự ước tháng 8 năm 2017, tổng lượt khách tham quan du lịch ước đạt 600 ngàn lượt, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, tổng lượt khách du lịch có lưu trú ước đạt 370.000 lượt, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2016, khách quốc tế ước 8.300 lượt, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu từ các dịch vụ trong cơ sở lưu trú ước đạt 271 tỷ đồng, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm 2016, 

Kết quả 8 tháng năm 2017, tổng lượt khách tham quan du lịch ước đạt 5.059 ngàn lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, khách du lịch có lưu trú ước đạt 3,1 triệu lượt, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2016, khách quốc tế ước đạt 56.200 lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu du lịch ước đạt 5.042 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2016,  trong đó doanh thu từ các dịch vụ trong cơ sở lưu trú ước đạt 2.425 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2016( Hoàng Hoa)