Môi trường là yếu tố quyết định sự sống c̣n của du lịch
Cập nhật: 3/8/2017

Sáng ngày 3/8/2017, Sở Du lịch Nghệ An đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh do đồng chí Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở báo cáo về kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 về Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và những định hướng nhiệm vụ sắp tới. Trong những năm qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8  năm 2014 Quy định về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 4955/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chủ trì, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về lĩnh vực môi trường cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong sáu tháng đầu năm 2017, mặc dù mới tái thành lập, nhưng Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chương trình phối hợp về nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị các di tích và di sản, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng chương trình phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và bảo vệ môi trường du lịch năm 2017

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường du lịch thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh phải xác định môi trường là yếu tố quyết định sự sống còn của du lịch. Yêu cầu thời gian tới Sở cần tăng cường hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh góp phần cho du lịch Nghệ An phát triển bền vững.

    Phan Thiền – Sở Du lịch Nghệ An