Tăng cường quản lý điểm đến du lịch trên địa bàn
Cập nhật: 28/7/2017

Nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng điểm đến du lịch, hoạt động kinh doanh lưu trú, kinh doanh lữ hành và hướng dẫn khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 17/7/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành “Kế hoạch tăng cường quản lý điểm đến, hoạt động lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

 Việc ban hành kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn; nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; xây dựng văn hóa, đạo đức kinh doanh, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch minh bạch và hiệu quả. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các hiệp hội nghề trong việc khai thác, quản lý điểm đến và dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt và áp dụng các biện pháp cụ thể, hiệu quả để tạo chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý điểm đến, hoạt động lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, phát động chiến dịch nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch với khẩu hiệu thể hiện tiêu chí chất lượng “Sạch sẽ, hấp dẫn, bản sắc, thân thiện”; tại các cơ sở lưu trú du lịch, các đơn vị lữ hành đảm bảo “chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng” và hướng dẫn viên du lịch đảm bảo “Chuyên nghiệp, thân thiện, yêu nghề”. Tổ chức cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên du lịch cam kết kinh doanh và hành nghề đúng pháp luật, kinh danh du lịch có văn hóa, cạnh tranh lành mạnh.

          Ngoài ra, cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền và người dân về ý thức, vai trò và tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước trong hoạt động du lịch, trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm đến du lịch, khu điểm du lịch. Ngoài ra, cần tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến chất lượng, cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt và uy tín.

          Vương Bằng – Hoàng Chung