Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Cập nhật: 25/7/2017

Triển khai Nghị quyết số 09/NQ/TW lần thứ 4 (khóa X) ngày 09/02/2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức triển lãm các tư liệu và bản đồ về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dự kiến khai mạc vào lúc 16h00’ ngày 26/7/2017 tại huyện Anh Sơn.

Tại các buổi triển lãm, khách tham quan sẽ được nghe thuyết minh trực tiếp tổng thể về các bản đồ và các tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế đã được xuất bản ở trong nước và nước ngoài từ trước đến nay, các hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Thông qua các tư liệu lịch sử được công bố góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; qua đó giúp nhân dân hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm sẽ mở cửa trong 03 ngày (từ ngày 26/7, sau khi khai mạc triển lãm đến ngày 28/7/2017).

Thời gian mở cửa tham quan Triển lãm:

-         Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30.

-         Buổi chiều: Từ 14h00 đến 18h00.

   Minh Hồng