MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DU LỊCH SỬA ĐỔI
Cập nhật: 24/7/2017

Ngày 19-6, tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Luật Du lịch (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 89,21%. Luật Du lịch (sửa đổi) có nhiều điểm mới so với Luật Du lịch năm 2005:

Thứ nhất, điểm nổi bật, xuyên suốt trong Luật Du lịch lần này là khách du lịch được đưa vào trọng tâm. Theo đó, rất nhiều điều khoản được quy định trong luật này đều xoay quanh trục đảm bảo lợi ích của khách du lịch. Tất cả những vấn đề liên quan đến quyền lợi của khách du lịch đều được quan tâm, ví dụ như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch, trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở dịch vụ khác cũng đều được quy định rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch một cách tốt nhất.

Thứ hai, trong Luật Du lịch 2017 nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa. Việc cấp giấy phép lữ hành quốc tế đã được quy định đơn giản hơn. Trước đây, doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép lữ hành quốc tế phải nộp hồ sơ đến Sở Du lịch hoặc Sở VHTTDL để thẩm định, sau đó Sở gửi lên Tổng cục Du lịch. Theo quy định tại Luật Du lịch 2017, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ đến TCDL.

Về cơ sở lưu trú du lịch, theo Luật Du lịch 2017, việc đăng ký xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch là tự nguyện. Trước tiên, các cơ sở lưu trú du lịch phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 49. Ngoài ra, theo nhu cầu thị trường cơ sở lưu trú có thể đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để xếp hạng. Cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng theo chất lượng dịch vụ, khách du lịch khi lựa chọn cơ sở lưu trú đã được xếp hạng thì sẽ yên tâm hơn về chất lượng dịch vụ. Tại điều 50, Luật quy định về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao. Luật cũng quy định về thẩm quyền thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như sau: Tổng cục Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao và hạng 05 sao; Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao. Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 05 năm (trước đây là 3 năm). Đây cũng là những cái khác biệt cơ bản giữa Luật Du lịch 2005 và Luật Du lịch 2017.

Thứ ba, để đảm bảo quyền lợi khách du lịch, bổ sung quy định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, Luật Du lịch 2017 đã bổ sung điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa để bảo đảm quyền lợi cho khách du lịch và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Tại Điều 58 quy định đối với thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm (trước đây có thời hạn 3 năm).

Thứ tư, Luật cũng quy định về trách nhiệm, quyền lợi của cộng đồng dân cư: cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Cộng đồng dân cư cũng sẽ được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Thứ năm, Luật Du lịch 2017 quy định rõ hơn về trách nhiệm của UBND các cấp, trách nhiệm của một số Bộ ngành về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển.

Download luật du lịch 2017 tại đây

Đình Hà (TH)