6 tháng Nghệ An xếp hạng 21 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn
Cập nhật: 11/7/2017

Sáu tháng đầu năm 2017, Sở Du lịch đã tiến hành thẩm định, xếp hạng 21 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó ra quyết định công nhận 14 cơ sở lưu trú du lịch từ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đến hạng 2 sao. Cụ thể:

 

          I. Thành phố Vinh

 1. Khách sạn Giao Tế, hạng 2 sao
 2. Khách sạn Xanh, hạng 2 sao
 3. Khách sạn Hải Nguyên 1, hạng 1 sao
 4. Khách sạn Hải Nguyên 2, hạng 1 sao
 5. Khách sạn Hoàng Gia, hạng 1 sao
 6. Khách sạn Century,hạng 1 sao
 7. Khách sạn Việt Nga,hạng 1 sao
 8. Khách sạn Vonga,hạng 1 sao

II. Thị xã Cửa Lò

 1. Khách sạn Hà Nội,hạng 2 sao
 2. Khách sạn Nhật Minh,hạng 2 sao

III. Thị xã Hoàng Mai

 1.  Khách sạn Hoàng Mai, hạng 1 sao

IV. Thị xã Thái Hòa

 1.  Nhà nghỉ Toàn Thu, hạng nhà nghỉ du lịch

IV. Huyện Quế Phong

13.             Nhà nghỉ Thủy Ủy, hạng nhà nghỉ du lịch

14.             Nhà nghị Luật Phương, hạng nhà nghỉ du lịch

Ngoài ra, Sở đã gửi công văn khuyến cáo 07 cơ sở lưu trú du lịch đề nghị bổ sung đầy đủ trang thiết bị , tiêu chuẩn xếp hạng theo quy định./.

 

Phan Thị Thu Thiền - Phòng QLCSLT, Sở Du lịch Nghệ An