Quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch đối với các nhà khách nhà nghỉ của các Bộ ngành và ubnd các tỉnh thành phố
Cập nhật: 11/7/2017

Các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu muốn kinh doanh phục vụ khách du lịch phải đảm bảo các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch.

Tổng cục Du lịch vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch, trong đó hướng dẫn cụ thể về quản lý hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tại các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công văn nêu rõ: Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các đơn vị, bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị công lập có thu, đơn vị công lập chưa có thu, được nhà nước giao quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, trong đó có nhà khách, nhà nghỉ, hoạt động theo chức năng, nhiêm vụ được giao. Cơ quan chủ quản có quyền quyết định đầu tư xây dựng, điều chuyển, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê… theo phân cấp của Chính phủ.

Theo quy định của Luật Du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch phải có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch và đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao (đón tiếp và phục vụ khách của các cơ quan nhà nước), nếu muốn kinh doanh phục vụ khách du lịch phải đảm bảo các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 30 nhà khách, nhà nghỉ trực thuộc các tổ chức, cơ quan nhà nước. Sở Du lịch Nghệ An cũng đã có Công văn hướng dẫn các nhà khách, nhà nghỉ hoạt động kinh doanh du lịch đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hoàng Thị Hoa - Sở Du lịch Nghệ An