Để du lịch Nghệ An trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Cập nhật: 8/7/2017

Ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 08 - NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đã mở ra mở ra cơ hội phát triển mới cho du lịch Nghệ An nói riêng cũng như của các địa phương, đáp ứng sự mong mỏi của cộng đồng những người làm du lịch cả nước.

Nhận thức được điều đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Du lịch đã nhanh chóng phổ biến quán triệt nội dung Nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch lớn trên địa bàn, đồng thời chủ động tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đến nay dự thảo Chương trình hành động đã nhận được trên 40 ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí cán bộ cao cấp là người Nghệ An đang làm việc và nghỉ hưu; các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực du lịch, Tổng cục Du lịch; lãnh đạo các Ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị trọng điểm du lịch, Hiệp hội Du lịch Nghệ An… Hiện Sở đã tiếp thu, hoàn thiện và đang chờ báo cáo trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Song song với việc xây dựng chương trình hành động, Sở cũng đã xúc tiến xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, các huyện, thành, thị, Khu di tích quốc gia Kim Liên trên địa bàn tỉnh nhằm định hình rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, ngoài 8 nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong nghị quyết bao gồm: đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế, chính sách; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, đối với Nghệ An do đặc điểm là địa bàn có ý nghĩa về an ninh quốc gia và là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, có đường biên giới với nước bạn Lào dài 419km và 4 cửa khẩu, có 82km bờ biển và các đảo ven bờ nên Sở và các ngành thống nhất bổ sung một nhiệm vụ về phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, mặc dù còn nhiều khó khăn do mới thành lập nhưng lãnh đạo Sở đã cố gắng khắc phục, ngoài tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu trên. Hiện ngành đã và đang tập trung triển khai những nội dung chính trong năm 2017 cũng như chuẩn bị cho những năm tiếp theo, cụ thể: Ngành đã tập trung triển khai chiến dịch xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch đến Nghệ An, nhất là Cửa Lò và các huyện ven biển, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm nhanh chóng phục hồi đà tăng trưởng du lịch sau sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung năm 2016, trong đó đã chủ động kết nối với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội và các đơn vị trong, ngoài tỉnh tổ chức đón 04 đoàn các hãng lữ hành, báo chí (famtrip) đến khảo sát các tuyến, điểm du lịch Nghệ An; phối hợp với UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2017 và các sự kiện trong năm du lịch; phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các huyện, thành thị, các doanh nghiệp tham gia có hiệu quả Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội và đặc biệt là chuyến quảng bá xúc tiến thị trường khách Trung Quốc tại Quảng Tây, Thành Đô, Tứ Xuyên và Vân Nam do Tổng cục Du lịch tổ chức để từng bước khai thác tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Nghệ An.

Đẩy mạnh hợp tác liên kết trong phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố, trong đó đã tổ chức ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch với Sở Du lịch Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc.  Phối hợp tham mưu triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do BIDV hỗ trợ kinh phí; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Kim Liên theo ủy quyền của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời tiếp tục rà soát, khảo sát tổng hợp dữ liệu thông tin đề xuất danh mục các dự án, tiểu dự án của tỉnh tham gia Dự án “Phát triển hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn II” 2018 - 2022 và Chương trình đầu tư phát triển hạ tầng du lịch 2016 - 2020.  

Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn, trong đó Sở đã mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn khách sạn và bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên; tổ chức thành công Hội thi nghề du lịch giỏi nghiệp vụ buồng khách sạn cấp tỉnh năm 2017. Tăng cường công tác quản lý chất lượng các điểm đến và dịch vụ lưu trú du lịch, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên du lịch, hoạt động du lịch mạo hiểm; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong du lịch theo chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg và Chỉ thị 14/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Tổ chức ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Văn hoá và Thể thao về công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch; nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị các di tích và di sản, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và công tác tuyên truyền, quảng bá và bảo vệ môi trường du lịch.

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động du lịch Nghệ An đã có bước chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng lượng khách và doanh thu du lịch phục hồi mạnh mẽ, nhất là Cửa Lò và khu vực ven biển. Nhiều điểm du lịch mới và mô hình du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể vào tăng trưởng của du lịch toàn tỉnh. Kết quả, tổng lượng khách du lịch đến Nghệ An, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, khách du lịch có lưu trú ước đạt 2,1 triệu lượt, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 57,6% kế hoạch năm 2017; khách quốc tế ước đạt 39.400 lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu du lịch ước đạt 3.015 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2016, doanh thu từ các dịch vụ trong cơ sở lưu trú ước đạt gần 2000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2016, đạt gần 60% kế hoạch năm 2017.

          Những kết quả trên đạt được là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các sở ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành du lịch tỉnh nhà. Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ là bước đầu đáng ghi nhận, nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thời gian tới đòi hỏi toàn ngành du lịch phải nỗ lực quyết tâm, đoàn kết, cộng sự, đổi mới và sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, từng bước đưa du lịch tỉnh nhà trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như lời căn dặn ngành du lịch của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm Khách sạn Kim Liên năm 1961: “Kim Liên là hoa sen vàng. Du lịch như bông hoa tô đẹp cho cuộc đời, nhưng du lịch phải làm ra của cải vật chất để không chỉ là “hoa sen” mà là hoa sen vàng”.

Nguyễn Mạnh Cường

(Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An)