Dự án Jica hỗ trợ thành lập tổ sản xuất miến tại xóm Quy Chính xă Vân Diên huyện Nam Đàn.
Cập nhật: 4/7/2017

Nằm trong khuôn khổ Dự án Quy hoạch ngành nông nghiệp Nghệ An và Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp Nghệ An do Dự án JICA hỗ trợ tại các huyện Nam Đàn, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong… Qua quá trình khảo sát, đánh giá các làng nghề trên địa bàn huyện Nam Đàn dự án nhận thấy các hộ dân sản xuất miến tại Xóm Quy Chính xã Vân Diên huyện Nam Đàn còn theo mô hình hộ gia đình, nhỏ lẻ, tự phát. Sau quá trình nghiên cứu, xem xét Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp Nghệ An do Dự án Jica hỗ trợ tiếp tục lựa chọn Xóm Quy Chính để thành lập nhóm sản xuất và nhân rộng mô hình làm miến.

Xóm Quy Chính xã Vân Diên huyện Nam Đàn được công nhận làng nghề từ năm 2005, làng có truyền thống làm nghề sản xuất miến gạo, bánh đa từ lâu đời. Nghề chế biến miến gạo, bánh đa đã tạo công ăn việc làm, giúp nhiều gia đình làm giàu chính đáng. Dự án đã tiến hành khảo sát và lựa chọn 32 hộ trong xóm Quy Chính 1 và Quy Chính 2, thành lập tổ hợp tác miến gạo, bánh đa, các hộ được chia làm các nhóm (nhóm nguyên liệu, nhóm vệ sinh môi trường, nhóm kinh doanh, nhóm sản xuất, nhóm tiêu thị sản phẩm…) và tổ chức phối hợp tạo sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người tiêu dùng.

Các hộ làm miến ở Quy Chính tham gia tập huấn

Với sự hỗ trợ của Dự án JICA từng bước xây dựng thương hiệu và đăng ký thương hiệu, xây dựng nhãn mác tiến tới mở rộng thị trường, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân làm nghề tại xóm Quy Chính xã Vân Diên./.

Hoàng Đức Chung – Sở Du lịch Nghệ An