Những ngày này, về các làng nghề truyền thống ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), không khí sản xuất, chế biến sản phẩm chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán luôn sôi động.