Khai mạc ngày 5/10, mục đích của Hội nghị là thực hiện thành công chiến dịch “Chào mừng đến châu Á và các hoạt động liên quan nhằm đạt được sự thịnh vượng và phát triển của mạng lưới du lịch”. Ngày 5/10, hội nghị lần thứ 7 Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á (CPTA)