Quyết định 3455/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 20/10/2014 về việc Phê duyệt “Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020”
Thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh Nghệ An đến năm 2015, Đề án xây dựng thương hiệu doanh nghiệp du lịch tỉnh Nghệ An đã được UBND ...
Căn cứ Quyết định số 6818/2009/QĐ-UBND.VX ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành C.trình XTDL Nghệ An đến năm 2015; 
(TCDL) - Triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2013, ngày 12/6/2013, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội ...
Thông báo về việc tổ chức giải bóng đá mini phong trào toàn quốc Cup Bia Sài Gòn năm 2013
Căn cứ Quyết định số 6818/2009/QĐ-UBND.VX ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Chương trình XTDL Nghệ An đến 2015
BỘ TIÊU CHÍ NHÃN DU LỊCH BỀN VỮNG BÔNG SEN XANH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM   (Ban hành theo Quyết định số 1355/QĐ-BVHTTDL ngày ...
Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất ...
Thông báo phân công trách nhiệm các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham gia tổ chức Lễ hội Làng sen 2012
Ngày 12/03/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du ...