Danh sách các trung tâm lữ hành đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An                                                              (Tính đến 10 tháng 7. 2018)