Trong tháng 7, thời tiết nắng nóng kéo dài, đây cũng là thời gian nghỉ hè của các học sinh, sinh viên nên nhu cầu đi du lịch của các tổ chức, cá nhân tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đã chú trọng công tác quảng bá thương hiệu, chất lượng dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng như wedsite, facebook ... 
Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 2 năm 2015 nhìn chung tăng khá so với tháng trước. Đặc biệt ...