Thực hiện kế hoạch năm 2010, được sự hỗ trợ của Ban điều phối hợp phần I (BSPS). Trong 02 ngày 18 và 19/3/2010 tại khách sạn Mường Thanh – Thanh Niên. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao Kỹ năng Lễ tân ngoại giao và phổ biến thông tư văn bản hướng dẫn thi hành luật du lịch cho đội ngũ quản lý trong lĩnh vực
Thực hiện kế hoạch năm 2010, được sự hỗ trợ của Ban điều phối hợp phần 1 (BSPS) và các chuyên gia Du lịch trong nước, Trung tâm thông tin xúc ...
Sáng ngày 16/6/2010 tại khách sạn Giao Tế - Tp. Vinh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức lớp tập huấn các văn bản pháp luật ...
Thực hiện kế hoạch trong năm 2010, được sự hỗ trợ của Ban điều phối học phần I (BSPS) tỉnh Nghệ An. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2010 tại thành ...
Đây là Dự án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ...
Chiều 15/8/2010 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra Chung kết Hội thi hướng dẫn viên Du lịch toàn quốc 2010. Đến dự có sự hiện diện ...