Chương trình nghệ thuật biểu diễn vở kịch hát "Hoa lửa Truông Bồn" do Trung tâm bảo tồn Phát huy di sản Dân ca Xứ Nghệ tổ chức dàn dựng, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM và Tập đoàn SEN GROUP phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong 3 đêm vào ngày 24,25 và 26/4/2019, Tại nhà hát Bến Thành, TPHCM.  

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'UBound'

/Components/cat/items.asp, line 345