Sáng nay (14/10), tại trường Đại học Vinh, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Gala phát động Cuộc thi "Biến đổi khí hậu với Cuộc sống" năm 2018.

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'UBound'

/Components/cat/items.asp, line 345