Để quản lý đất đai của di tích theo Luật Di sản và tránh bị xâm hại di tích, vừa qua, Phòng Tu bổ tôn tạo di tích, thuộc Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Nghệ An đã tiến hành triển khai cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích, thực hiện cắm biển chỉ dẫn cho các di tích vừa mới xếp hạng