Phát triển du lịch cộng đồng bằng việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình là cách mà  đồng bào Thái ở  bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông đang thực hiện. Khe Rạn đang dần được biết đến là điểm du lịch thu hút du khách.